Bitter Advocacy

Gedurende zijn carrière als advocaat van 1983 tot heden heeft Jan Willem Bitter zich op vele terreinen van het recht bewogen zoals het contractenrecht, het zeerecht, agentuur- distributie en franchiserecht, procesrecht en arbitrage. Op het laatste gebied treedt mr. Bitter niet alleen als raadsman op maar ook als arbiter. Een groot deel van mr. Bitters werkzaamheden wordt en werd gedaan in een internationale context, in zaken waarbij buitenlandse advocaten en cliënten betrokken kunnen zijn. Internationaal privaatrecht en vergelijkend recht zijn hulpmiddelen die in internationale zaken gebruikt worden. Mr. Bitters kennis van vreemde talen (zie zijn CV op deze website) en de omstandigheid dat hij in Frankrijk, Italië en op Cuba gewoond heeft zijn van belang en nut bij het behandelen van internationale zaken. Specialisaties: (14) Burgerlijk procesrecht (waaronder ook arbitrage) en (8) Verbintenissenrecht (waaronder ook agentuur- en distributierecht).

Heeft u een vraag?

Neem contact op

  • Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag
  • + 31 6 206 27 835
  • bitter@bitter-adv.nl