PROCEDURES

• Advocaat in procedures bij rechtbank en hof te Den Haag over de berekening van een royalty license ten behove van de verkoper van been (deel)belang in een vergunning voor de productie van koolwaterstoffen op het Nederkandse gedeelte van the het continentale plat van de Noordzee
• Advocaat in procedures in drie instanties inzake de vernietiging van een arbitraal vonnis (ICC), waarbij een bedrag groot GBP 140 miljoen plus rente was toegwezen
• Advocaat in een procedure tot vernietiging van een arbitraal vonnis inzake de bouw van een tramlijn buiten Nederland ;
• Advocaat in een procedure over tussentijdse beëindiging van een contract voor de terbeschikkingstelling van een drijvend boorplatform;
• Advocaat voor een producent van medische apparatuur in procedures inzake merkinbreuk en misleidende reclame;


ARBITRAGE

• Advocaat in een arbitrageprocedure volgens de regels van de AAA imn een geschil tussen een leverancier en zijn distributeur;
• Advocaat in een procedure volgens de regels van de AAA inzake beëindiging van een distributieovereenkomst
• Arbiter in een ICC arbitrageprocedure inzake de opzegging van een koopovereenkomst;
• Enig arbiter (ICC) in een geschil over overliggeld in Marokko (in het Frans);
• Arbiter in circa 20 arbitrageprocedures volgens de regels van het NAI of van de ICC
• Secretaris van circa 25 scheidsgerechten in geschillen over de handel in agrarische producten
AGENTUUR, DISTRIBUTIE, fRANCHISINGDISTRIBURORSHIP, EN FABRICAGEOVEREENKOMSTEN

• Het opstellen van en adviseren over agentuur-, distributie en franchiseovereenkomsten
• Advisering en procesvoering over de vraag of een agent in een gegeven geval recht heeft op goodwillvergoeding
• Het opstellen van en adviseren over fabricagecontracten


ENERGIERECHT

• Advisering over verkoop van flexibiliteit
• Advisering over deelname in een ondergrondse gasopslag;
• Advisering over gastransportcontracten vanaf een productielocatie op het Nederlandse deel van het continentale plat van de Noordzee naar het vasteland.

Heeft u een vraag?

Neem contact op

  • Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag
  • + 31 6 206 27 835
  • bitter@bitter-adv.nl